ul. Mleczarska 7

05-500 Nowa Iwiczna

tel/fax. 22 701 40 33

e-mail: ewjol@o2.pl

Oferta

Prodoral R6-1

Firma Ewjol s.j oferuje doszczelnianie wewnętrznej instalacji gazowej emulsją polimeryzującą PRODORAL R6-1 w budynkach wielorodzinnych i domach jednorodzinnych.

W koszt usługi wliczane są następujące czynności:

 • Wymiana wszystkich zaworów starego typu na zawory kulowe,
  (oprócz zaworu głównego),
 • Elektroniczne sprawdzenie nieszczelności i przygotowanie instalacji
  gazowej do polimeryzacji,
 • Czyszczenie instalacji gazem obojętnym (azot),
 • Napełnianie emulsją instalacji poziomych od zaworu do gazomierzy
 • Napełnianie instalacji pionowych do gazomierzy,
 • Napełnianie emulsją instalacji wewnątrz lokali od gazomierza
  do odbiorników gazu
 • Odpowietrzenie każdego miejsca odbioru,
 • Opróżnienie instalacji,
 • Suszenie instalacji,
 • Próba ciśnieniowa,
 • Nagazowanie instalacji,
 • Sprawdzenie szczelności instalacji po nagazowaniu,
 • Sporządzenie protokółu

Przeglądy:

Firma Ewjol s.j oferuje przeglądy w budynkach wielorodzinnych i domach jednorodzinnych.

W swojej ofercie możemy zaproponować Państwu:

 • Przeglądy gazowe
 • Przeglądy elektryczne
 • Przeglądy kominiarskie

Termin wykonania do uzgodnienia.
Firma udziela gwarancji na wykonane prace
Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie:
Leszek Klonowski tel: 501 248 100
Jacek Klonowski tel: 501 307 775

Nowe instalacje:

Nasza firma od kilkunastu lat wykonuje nowe instalacje gazowe wraz z projektem.

Wykonujemy również:

 • Projekty instalacji gazowych
 • Nowe instalacje spawane
 • Wymiana instalacji gazowych
 • Wynoszenie zaworów głównych na zewnątrz budynków
  wraz z projektowaniem
 • Przeglądy wraz z usuwaniem drobnych usterek
 • Stałe konserwacje instalacji gazowych
 • Pomiary szczelności
Realizacja: www.cemit.pl